25 Години над облаците

Македонците и УНЕТ одбележуваат четвртина век од интернет конекцијата

Точно пред 25 год. на 20 Април 1995 година, Унет ја воспостави првата интернет конекција во Македонија во време кога населението не само што во најголем дел немаше воопшто слушнато за интернет мрежата, туку и не поседуваше персонални компјутери.

Во 25те години на развој покрај сите промени, предизвици и можности, УНЕТ и ИТ инфраструктурата на државата рапидно се развиваа, издигнувајќи не како нација во една од технолошки најнапредните во регионот. Денес, преку 80% од населението активно користи интернет, а ИКТ индустријата е регистрирана како еден од најсилните придонесувачи во БДП.

,,Започнавме скромно, ентузијастички, нашите цели пред 25 години првенствено се сведуваа на тоа да го едуцираме населението за тоа што е интернет мрежата, зашто се користи, како се користи електронската пошта итн.” – објаснува Анета Пешева, основач на УНЕТ и Претседател на УО на МАСИТ. Денес, Унет е компанија која  креира уникатни веб решенија со примена на современи технологии, нуди услуги за хостирање, регистрирање на домени, како и корисничка и техничка поддршка за своите корисници.

Јубилејната четвртина од век постоење, УНЕТ ќе ја посвети на доделување помош на најзасегнатиот сектор од кризата поради пандемијата на COVID-19, - угостителството.

 

,,Деновиве, кога го одбележуваме нашиот 25 годишен јубилеј се вонредно тешки за сите нас не само како граѓани на оваа држава туку и како стопанственици кои се соочуваме со огромни потешкотии во реализирањето на нашите деловни планови и цели. Нашиот јубилеј ќе го одбележиме на тој начин што во месецот на нашето формирање Април, заедено на нај афектираните сектори од оваа криза поради пандемијата на COVID-19, угостителството, одлучивме да доделиме изработка на три (3) веб решенија, целосно бесплатно за три (3) фирми од угостителскиот сектор”.

 

Со овој гест УНЕТ ги насочува своите ресуси кон ранливите сектори во обид да манифестира единство и сплотеност која е толку потребна во овие предизвикувачки времиња.

Почетоците на УНЕТ