ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОТОКОЛИ ЗА СТРАНКИ ПРИ ПОСЕТА НА ПРОСТОРИИТЕ НА УНЕТ ВО УСЛОВИ НА COVID-19

Ве молиме вашата посета да ја најавите на тел.бр. 02/3093339 или на e-mail: info@unet.com.mk

  • При влегување во просториите задолжително е носење правилно поставена заштитна маска со целосно покриени нос и уста.
  • Задолжителна е дезинфекција на рацете при влез во просториите и држење на дистанца при комуникацијата.
  • Маската задолжително се носи за целото времетраење на посетата.