SSL сертификати

  • SSL сертифкатот е дел од кодот на вашиот веб сервер/домен кој овозможува безбедна online комуникација
  • Кога web серверот ќе воспостави контакт со безбедна страна, SSL сертификатот ќе овозможи криптирана врска
  • SSL сертификатот ја чува приватноста на online интеркација дури и тогаш кога се извршува и преку јавно достапна интернет врска
  • SSL сертификатот му влева доверба на вашиот купувач дека вашиот web site е безбеден за извршување на online трансакции
Услуга Цена со вклучен ДДВ (мкд) Стави во кошничка
Набавка и инсталација на SSL сертификат 1 година 3540