Унет е Првиот македонски Интернет Сервис Провајдер

За нашите достигнувања не можеме да напишеме ред или два, затоа што ние ја пишуваме историјата на интернет бизнисот во Македонија

Унет е првиот македонски интернет провајдер, формиран уште во далечната 1995 год. на 20-ти Април, датум кој официјлано се смета за старт на интернет комуникацијата во Р.Македонија.
Како прва компанија во Интернет бизнисот во Македонија, Унет преку организирање на семинари, презентации, публикување и дистрибуирање на бесплатен весник, даде огромен придонес во промовирањето на Интернет пристапот на македонскиот пазар. Несоменно забележителна е и улогата на Унет во експанзијата на употребата на Интернет пристапот и на национално ниво, со тоа што во текот на своето работење обезбедуваше пристап во неколку градови низ Македонија.

Како прв и единствен провајдер во државата во периодот на неговото формирање, со мал број на dial up пристапни линии, Унет еволуираше и прерасна во една од поголемите Интернет компании во Македонија. Со рапидни и континуирани промени во технологијата и во организацијата на своето работење како и со појавата на конкуренцијата на пазарот на овој тип на услуги во Македонија, Унет ги постави стандардите за квалитет на интернет сервисите во Р.Македонија.

Од форимрањето до денес, Унет постојано се развива, расте и се усовршува пратејки ги и имплменетирајќи ги новите трендови, техники и технологии во одредени делови од IT сверата. Фокусиран првенствено на бизнис корисничката група, стремејќи се кон постојано подигнување на квалитетот на своите услуги, Унет прераснува во препознатлива компанија, која иако во последниве години посветено работи на следење, развивање и импелементирање на нови сервиси во интернет бизнисот, поранешните корисници на интернет пристап, го паметат Унет како совесна, посветена, услужлива, професионална компанија чија што основна цел е да им понуди на корисниците оптималани решениja од својата палета на услуги, да им обезбеди високо квалитетна и навремена техничка подршка која ќе значи брзо решение на нивните проблеми.

Денес УНЕТ примарно е фокусиран на други сервиси во интернет бизнисот.

Ако денес “тропнете” на вратата на УНЕТ ќе добиете “клуч на рака” . Од идеја до реализација на вашето веб решение, регистрирање на домен за вашето веб решение, е-маил пошта на вашиот домен, хостирање, одржување, обука за администрирање и што е најважно решението останувa ваше и во ваша сопственост засекогаш.

Унет Web Development Team e препознатлив во сверата на веб дизајнот, има долгогодишно искуство во областа на дизајнот и развојот на веб страници и веб базирани апликации. Применувајќи ги најсовремените Интернет технологии како што се, ASP.NET, C#, Framework, MVC, PHP, WordPress, Java Script, XML, jQuery, HTML, CSS, Bootstrap итн, располагаме со потенцијал за изработка на модерно дизајнирани и програмирани веб страници, базно ориентирани веб решенија и тоа со примена на различни типови бази на податоци: (MS SQL, Oracle, SQL, My SQL ...). Тимот на графички дизајнери, има изработено голем број на графички решенија за своите клиенти( банери, каталози, логоа, промотивни материјали и сл. )

Во 2012 год. година Унет следејќи ги најновите трендови на светските пазари, го надоградува својот дата центар со најсовремена техника и технологија, со димензии и можности истиот да послужи како cloud computing центар од каде што на заинтересираните корисници ќе им ги изнајмува своите IT ресурси, UnetCloud ќе им понуди дедицирани хостинг решенија, виртуелни приватни сервери, заеднички хостингуслуги, backup на нивните податоци, database хостинг решенија итн.

Во 2014 год. Унет стана официјален регистрар на националниот домен .mk Во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација и МАРнет, Унет доби лиценца за работа како официјален регистрар за регистрација на националните МК домени. UnetRegisrtar е новиот сервис, односно новиот бренд на Унеt, кој компанијата успешно започна да го гради од почетокот на 2014 год.

Преку 5000 домени се регистрирани со посредување на Унет, преку 500 веб страници се креирани од страна на Унет. Унет е креатор на првата Македонска веб страна воопшто: http://www.mkd.com.mk

ДОСТИГНУВАЊАТА НА УНЕТ:

  • Прва Интернет конекција во Македонија
  • Прв регистриран македонски домен (.mk)
  • Прв македонски Интернет пребарувач
  • Прва Македонска веб страна
  • Прво решение за образование на далечина во Македонија
  • Прво е-banking решение
  • Прв е-commerce веб портал
  • Прв македонски ISP со сертификатот за управување со систем за квалитет според ИСО 9001:2000 стандардот
  • Прв Cloud Computing провајдер
  • Регистрар на националниот домен .mk

Почетоците на УНЕТ