Cloud VPS Linux

ВО СОПСТВЕН ДАТА ЦЕНТАР ВО МАКЕДОНИЈА
Cloud Basic Pripaid
1180 ден / месечно
 • 1 CPU
 • 30 GB простор
 • 1 GB RAM
 • неограничен месечен сообраќај
 • 4 IP Адреси
 • Конфигурација на систем
 • 1 Backup/restore
 • 1 Реинсталација на оперативен систем
 • 1 Реконфигурација на VPS серверот
Cloud Basic
1534 ден / месечно
 • 1 CPU
 • 50 GB простор
 • 1 GB RAM
 • неограничен месечен сообраќај
 • 4 IP Адреси
 • Конфигурација на систем
 • 2 Backup/restore
 • 2 Реинсталација на оперативен систем
 • 2 Реконфигурација на VPS серверот
Cloud Аdvanced
2596 ден / месечно
 • 1 CPU
 • 100 GB простор
 • 2 GB RAM
 • неограничен месечен сообраќај
 • 4 IP Адреси
 • Конфигурација на систем
 • 2 Backup/restore
 • 2 Реинсталација на оперативен систем
 • 2 Реконфигурација на VPS серверот
Cloud Ultra
3894 ден / месечно
 • 2 CPU
 • 200 GB простор
 • 2 GB RAM
 • неограничен месечен сообраќај
 • 4 IP Адреси
 • Конфигурација на систем
 • 2 Backup/restore
 • 2 Реинсталација на оперативен систем
 • 2 Реконфигурација на VPS серверот

Cloud VPS Windows

ВО СОПСТВЕН ДАТА ЦЕНТАР ВО МАКЕДОНИЈА
Cloud Basic
2478 ден / месечно
 • 1 CPU
 • 50 GB простор
 • 1 GB RAM
 • неограничен месечен сообраќај
 • 4 IP Адреси
 • Конфигурација на систем
 • 2 Backup/restore
 • 2 Реинсталација на оперативен систем
 • 2 Реконфигурација на VPS серверот
Cloud Аdvanced
4248 ден / месечно
 • 1 CPU
 • 100 GB простор
 • 2 GB RAM
 • неограничен месечен сообраќај
 • 4 IP Адреси
 • Конфигурација на систем
 • 2 Backup/restore
 • 2 Реинсталација на оперативен систем
 • 2 Реконфигурација на VPS серверот
Cloud Ultra
6608 ден / месечно
 • 2 CPU
 • 200 GB простор
 • 2 GB RAM
 • неограничен месечен сообраќај
 • 4 IP Адреси
 • Конфигурација на систем
 • 2 Backup/restore
 • 2 Реинсталација на оперативен систем
 • 2 Реконфигурација на VPS серверот

Дополнителни услуги за Cloud Hosting

Услуга Koличина Месечна цена Linux Месечна цена Windows
Процесори1CPU 760 мкд 610 мкд
RAM Меморија1GB 250 мкд 200 мкд
Простор на хард диск10GB 200 мкд 150 мкд