Cloud VPS Linux

ВО СОПСТВЕН ДАТА ЦЕНТАР ВО МАКЕДОНИЈА

Cloud Basic Prepaid
1499 ден / месечно
 • 1 CPU
 • 50 GB простор
 • 1 GB RAM
 • неограничен месечен сообраќај
 • 1 IP Адреси
 • Конфигурација на систем
 • 1 Backup/restore
 • 1 Реинсталација на оперативен систем
 • 1 Реконфигурација на VPS серверот
Cloud Basic
2499 ден / месечно
 • 2 CPU
 • 100 GB простор
 • 4 GB RAM
 • неограничен месечен сообраќај
 • 2 IP Адреси
 • Конфигурација на систем
 • 1 Backup/restore
 • 1 Реинсталација на оперативен систем
 • 1 Реконфигурација на VPS серверот
Cloud Аdvanced
5499 ден / месечно
 • 4 CPU
 • 200 GB простор
 • 8 GB RAM
 • неограничен месечен сообраќај
 • 4 IP Адреси
 • Конфигурација на систем
 • 1 Backup/restore
 • 1 Реинсталација на оперативен систем
 • 1 Реконфигурација на VPS серверот
Cloud Ultra
8499 ден / месечно
 • 6 CPU
 • 400 GB простор
 • 12 GB RAM
 • неограничен месечен сообраќај
 • 4 IP Адреси
 • Конфигурација на систем
 • 1 Backup/restore
 • 1 Реинсталација на оперативен систем
 • 1 Реконфигурација на VPS серверот
Cloud Custom
 • CPU - на барање
 • простор - на барање
 • RAM - на барање
 • неограничен месечен сообраќај
 • IP Адреси - на барање
 • Конфигурација на систем
 • Backup/restore
 • Реинсталација на оперативен систем
 • Реконфигурација на VPS серверот

Cloud VPS Windows

ВО СОПСТВЕН ДАТА ЦЕНТАР ВО МАКЕДОНИЈА

Cloud Basic
3499ден / месечно
 • 1 CPU
 • 100 GB простор
 • 4 GB RAM
 • неограничен месечен сообраќај
 • 2 IP Адреси
 • Конфигурација на систем
 • 1 Backup/restore
 • 1 Реинсталација на оперативен систем
 • 1 Реконфигурација на VPS серверот
Cloud Аdvanced
6499ден / месечно
 • 1 CPU
 • 200 GB простор
 • 8 GB RAM
 • неограничен месечен сообраќај
 • 4 IP Адреси
 • Конфигурација на систем
 • 1 Backup/restore
 • 1 Реинсталација на оперативен систем
 • 1 Реконфигурација на VPS серверот
Cloud Ultra
9499ден / месечно
 • 2 CPU
 • 400 GB простор
 • 12 GB RAM
 • неограничен месечен сообраќај
 • 4 IP Адреси
 • Конфигурација на систем
 • 1 Backup/restore
 • 1 Реинсталација на оперативен систем
 • 1 Реконфигурација на VPS серверот
Cloud Custom
 • CPU - на барање
 • простор - на барање
 • RAM - на барање
 • неограничен месечен сообраќај
 • IP Адреси - на барање
 • Конфигурација на систем
 • Backup/restore
 • Реинсталација на оперативен систем
 • Реконфигурација на VPS серверот