Unet датацентар

  • Datacenter-от на Унет е опремен со опрема од последната генерација на сервери и Storage системи. Направен е по последните стандарди на модерни datacenter-три
  • Моментално располагаме со Lenovo сервери кои формираат јадро на cloud системот. Јадрото е составено од vSphere Enterprise Plus инфрастуктура
  • Безбедноста на системите е овозможена од firewall кој се грижи за тоа кој може и како може да пристапи соодветно на секој дел од cloud системот
  • Сигурноста на податоците е на највисоко ниво, се користи Enterprise software за чување на податоци и тоа складирање на backup на storage, складирање на ленти и DR процедури за заштита на податоците
  • Datacenter-от е опремен со UPS + Агрегат од последна генерација кои овозможуваат сигурно напојување со струја на целата опрема 24/7. Климатизацијата исто така е поставена на највисоко ниво
  • Дата центарот на УНЕТ е лоциран во Скопје