ХОСТИНГ УСЛУГИ ВО УНЕТ ДАТА ЦЕНТАРОТ ВО СКОПЈЕ

Windows Хостинг
Windows Хостинг Веб простор (GB) Месечен сообраќај (GB) Email адреси ASP подршка Број на бази на податоци (MS SQL) Регистрација на нов домен за една година Број на поддомени Вклучена миграција Webmail Годишен надомест (мкд) Нарачај
WBasic500 MB 2 GB 5 0 0 1770
W11 GB 10 GB 10 1 0 2950
W22 GB 20 GB 20 1 0 5310
W55 GB 30 GB 30 2 0 10030
W1010 GB 40 GB 50 3 2 14750
W2020 GB 50 GB 100 5 3 28910
Linux Хостинг
Linux Хостинг Веб простор (GB) Месечен сообраќај (GB) Email адреси PHP подршка Број на бази на податоци (MySQL) Регистрација на нов домен Број на поддомени Вклучена миграција Webmail Годишен надомест (мкд) со вклучен ДДВ Нарачај
LBasic500 MB 2 GB 5 0 0 1770
L11 GB 10 GB 10 1 0 2950
L55 GB 20 GB 30 2 0 4720
L1010GB 30 GB 50 5 0 6490
L2525 GB 50 GB 100 7 2 8260