ХОСТИНГ УСЛУГИ ВО УНЕТ ДАТА ЦЕНТАРОТ ВО СКОПЈЕ

Windows Хостинг
Windows Хостинг Веб простор (GB) Месечен сообраќај (GB) Email адреси ASP подршка Број на бази на податоци (MS SQL) Регистрација на нов домен за една година Број на поддомени Вклучена миграција Webmail Годишен надомест (мкд) Нарачај
WBasic0 0 3 0 0 1950
W11 GB 10 GB 10 1 0 2950
W22 GB 20 GB 20 1 0 5950
W55 GB 30 GB 30 2 0 10950
W1010 GB 40 GB 50 3 2 14950
W2020 GB 50 GB 100 5 3 28950
Linux Хостинг
Linux Хостинг Веб простор (GB) Месечен сообраќај (GB) Email адреси PHP подршка Број на бази на податоци (MySQL) Регистрација на нов домен Број на поддомени Вклучена миграција Webmail Годишен надомест (мкд) со вклучен ДДВ Нарачај
LBasic0 0 3 0 0 1950
L11 GB 10 GB 10 1 0 2950
L55 GB 20 GB 30 2 0 4950
L1010GB 30 GB 50 5 0 6950
L2525 GB 50 GB 100 7 2 8950