PAY IT FORWARD

Оваа година UNET се приклучува кон акцијата „Pay it forward„ (направи добро дело и продолжи понатаму) во организација на Инер Вил Клуб Скопје Еуропеа.