БИЗНИС КАФЕ МАКЕДОНИЈА

„Омилен дел во работењето ми е кога гледан задоволни клиенти. Тогаш знам дека мојот сон се остварил.“