КОЛОКАЦИЈА НА СЕРВЕРИ

Колокација на сервер е услуга која ви овозможува да со сместите вашиот сервер во Дата центарот на УНЕТ, кој е лоциран во Скопје и негова 24 часовна поврзаност на интернет.

Со колокацијата на серверот во нашиот Дата центар добивате:

  • Прифатиливи цени за непрекината поврзаност на интернет и фиксна IP адреса
  • Гoлема брзина на пристап на интернет со директно поврзување е на вашиот сервер на backbone
  • Обезбедени идеални услови за сместување / колоцирање на вашиот сервер во климатизирани простории со непрекинато напојување
  • Безбедноста на високо ниво. Дата центарот се управува согласно стандардите ISO27001
  • Со предходна најава, можете да извршите увид и надзор на условите во кои е сместена вашата опрема.

Побарај понуда